Events

Van journalisme tot management en van merchandising tot fondsenwerving. Ons curriculum vitae toont een evolutie in de (inter)nationale auto- en motorsport die bijna een halve eeuw overspant. Bekijk welke projecten we ondernomen hebben en welke er in het verschiet liggen.